Testa Center

Nyproduktion av ett "Life Science center" i Uppsala, Boländerna där det skall forskas fram nya teknologier för att producera och utveckla biologiska läkemedel och växande företag.

Beställare:

GE Healtcare

Byggentreprenör:

CM-Entreprenad TeamH

Uppdrag:

Besiktningsman Byggentreprenader

Till alla projekt