Råby Fågelområde, Upplands Bro

Renovering av balkonger inklusive balkongdörrar, tilläggsisolering & ny taktäckning. Nya fasader lägenhetsförråd. Nya entrepartier med portelefonsystem. Ny lekplats samt upprustning övrig mark. Totalt 23 huskroppar under 4 fyra år.

Beställare:

UpplandsBrohus AB

Byggentreprenör:

Stark Fasad AB

Uppdrag:

Besiktningsman med biträden, Fortlöpande besiktningar med biträden

Till alla projekt