Kantorn Nyproduktion

Nyproduktion av 366 student lägenheter fördelat på 12 huskroppar på delad entreprenad.

Beställare:

Rikshem Kantorn AB

Byggentreprenör:

Grundläggning JM AB & Lindbäcks AB bostäder

Uppdrag:

Besiktningsman med biträden, fortlöpande besiktning 2015-2017

Till alla projekt