Lågberget, Eriksberg Uppsala

Rotrenovering av 270 lägenheter i 5 huskroppar. Tillskapande av nya fläktrum på tak, nya hissar.

Beställare:

Rikshem Bostäder i Uppsala AB

Byggentreprenör:

Villa Total Construction AB

Uppdrag:

Besiktningsman med biträden, Fortlöpande besiktning 2016-2018

Till alla projekt