BRF Skarpöhöjden

Entreprenaden innefattar byte av av 363 st balkongplattor, pelare, balkongräcken och skärmtak

Beställare:

HSB:s Brf Skarpöhöjden i Orminge

Byggentreprenör:

Dipart AB

Uppdrag:

Besiktningsman, fortlöpande besiktning 2015-2017

Till alla projekt