Brf Eklundshov

Nyproduktion av 24 bostadsrättslägenheter.

Beställare:

Rikshem Kronåsen AB

Byggentreprenör:

Veidekke AB

Uppdrag:

Besiktningsman med biträden. Fortlöpande besiktning

Till alla projekt